Aicinām izvirzīt pretendentus Gada balvai!

Gadskārtējo Psiholoģijas dienu ietvaros tiks pasniegta balva “Gada psihologs 2023” ar nolūku izteikt atzinību psihologiem, kas ar savu darbību ir snieguši īpašu ieguldījumu sabiedrības psiholoģiskajā veselībā vai sasnieguši izcilus rezultātus pētniecībā, tādējādi veicinot psihologu motivāciju, veidot un īstenot uz ētiskiem un likumīgiem principiem balstītu psihologu praksi, kā arī popularizēt mūsdienu psiholoģijas zinātnes atziņas sabiedrībā.

Gada balvu plānots piešķirt četrās kategorijās:

  • “Par ieguldījumu psiholoģijas zinātnes attīstībā – 2023”;
  • “Par ieguldījumu psihologa profesijas attīstībā – 2023”;
  • “Gada jaunais zinātnieks – 2023”;
  • “Par ieguldījumu sabiedrības garīgās veselības veicināšanā – 2023”.

Apbalvojamie psihologi saņems goda rakstu un balvu.

Balvas pretendentiem jābūt ar maģistra grādu psiholoģijā, aktīvi jāpraktizē un/ vai jānodarbojas ar pētniecību un/ vai psiholoģiskās izpētes metožu izstrādi.

Kandidātus var pieteikt gan fiziskas, gan juridiskas personas. Īpaši aicinātas to darīt ir augstskolas, kas sagatavo psihologus, profesionālās organizācijas un dažādi atbalsta centri.

Aicinām izvirzīt pretendentus Gada balvaiPieteikumu iesniegšanas laiks līdz 2021.gada 30.septembrim. Pieteikšana jāveic atbilstoši Gada balvas nolikumam – Gada balvas nolikums 2023.

Iesniegumus izvērtēs īpaši izveidota Konkursa komisija.

Gada balvas noslēguma ceremonija paredzēta LPB Psiholoģijas dienu konferencē, kas šogad plānota 2023.gada 7.oktobrī.