Aicinām izvirzīt pretendentus Gada balvai!

28.09.2021

Gadskārtējo Psiholoģijas dienu noslēgumā tiks pasniegta balva “Gada psihologs 2021” ar nolūku izteikt atzinību psihologiem, kas ar savu darbību ir snieguši īpašu ieguldījumu sabiedrības psiholoģiskajā veselībā vai sasnieguši izcilus rezultātus pētniecībā, tādējādi veicinot psihologu motivāciju, veidot un īstenot uz ētiskiem un likumīgiem principiem balstītu psihologu praksi, kā arī popularizēt mūsdienu psiholoģijas zinātnes atziņas sabiedrībā.

 

Gada balvu plānots piešķirt trīs kategorijās “Par ieguldījumu psiholoģijas zinātnes attīstībā”, “Par ieguldījumu psihologa profesijas attīstībā” un “Gada jaunais zinātnieks”. Apbalvojamie psihologi saņems goda rakstu un balvu.

 

Balvas pretendentiem jābūt ar maģistra grādu psiholoģijā, aktīvi jāpraktizē un/ vai jānodarbojas ar pētniecību un/ vai psiholoģiskās izpētes metožu izstrādi.

 

Kandidātus var pieteikt gan fiziskas, gan juridiskas personas. Īpaši aicinātas to darīt ir augstskolas, kas sagatavo psihologus, profesionālās organizācijas un dažādi atbalsta centri.

Aicinām izvirzīt pretendentus Gada balvaiPieteikumu iesniegšanas laiks līdz 2021. gada 1. oktobrim uz e-pastu: info@psihologubiedriba.lv. Pieteikuma anketu un nolikumu skatīt zemāk.

 

Balvas nolikums
Balvas pieteikums

 

Iesniegumus izvērtēs īpaši izveidota Konkursa komisija.

 

Gada balvas noslēguma ceremonija paredzēta Psiholoģijas dienu nobeiguma pasākumā, kas šogad plānots 2021. gada 16. oktobrī. Tā formāts būs atkarīgs no situācijas valstī un par tā norisi ziņosim tuvāk nolemtajam datumam.