Dr. Psych. Kristīne Mārtinsone saņem apbalvojumu Ordeņu kapitula apbalvojumu pasniegšanas ceremonijā

 

Šī gada 20. augustā norisinājās apbalvojumu pasniegšana Rīgas pils Svētku zālē, kurā Ordeņu kapituls nolēma par nopelniem Latvijas valsts labā apbalvot ar Atzinības krustu un iecelt par Atzinības krusta virsnieku kolēģi RSU Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras vadītāju un vadošo pētnieci, profesori, psiholoģi un supervizori, Dr. psych. Kristīni Mārtinsoni.

 

LPB no sirds priecājas un lepojas, ka beidzot arī psiholoģijas vārds izskanējis šajā zālē – tas ir pirmais Ordeņu kapitula apbalvojums, kas veltīts psiholoģijas jomas pārstāvim. Kolēģe arī atzīmē: “Šo apbalvojumu es noteikti dalu ar saviem kolēģiem – tas ir mūsu visu kopīgs panākums. Ceram, ka psiholoģijas lauks Latvijā turpinās plaukt un zelt!”