Ordeņu kapituls par nopelniem Latvijas valsts labā apbalvo Dr. psych. Kristīni Mārtinsoni

06.05.2021

Šī gada 20. aprīlī Ordeņu kapituls atbilstoši Valsts apbalvojumu likumam nolēma par nopelniem Latvijas valsts labā apbalvot ar Atzinības krustu un iecelt par Atzinības krusta virsnieku mūsu kolēģi RSU Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras vadītāju un vadošo pētnieci, profesori, psiholoģi un supervizori, Dr. psych. Kristīni Mārtinsoni.

LPB patiesi lepojas ar Dr. psych. Kristīnes Mārtinsones sasniegumiem un kā atzīst kolēģe: “Augstā apbalvojuma saņēmēju vidū varam redzēt mediķus, skolotājus, sabiedriskos darbiniekus – profesionāļus, kas šajā sarežģītajā laikā ir aizstāvējuši sabiedrības intereses un iedvesmojuši. Šīs laiks mums visiem ir bijis izaicinošs un soli pa solim nācies apgūt daudz ko jaunu. Tas ir prasījis resursus, bet nekas nav velti ziedots. Savu apbalvojumu skatu kā augstu novērtējumu visai psihologu saimei un šī Atzinības krusta virsnieki savā ziņā esam mēs visi, kuri sniedzam savu ieguldījumu, cīnoties ar Covid-19 vīrusa radītajām sekām sabiedrības psiholoģiskās veselības jomā. Paldies par atzinību un augsto novērtējumu!”