Par mums

Latvijas Psihologu biedrības dibināšanas mērķis

ir apvienot visus Latvijas psihologus un aizstāvēt viņu intereses jautājumos, kas skar psiholoģijas zinātni un psihologu profesionālo darbību sešās jomās:

Student hat icon

Izglītības un skolu psiholoģijas darbības joma

Psihologs strādā skolā, pirmsskolā vai citā izglītības iestādē, veicot izpēti un konsultēšanu bērniem, jauniešiem, viņu vecākiem un skolotājiem, lai risinātu bērnu mācīšanās grūtības vai viņu emocionālas, kognitīvas vai uzvedības problēmas, kā arī veicinātu pozitīvu pašizaugsmi izglītības psihologi var strādāt arī kā neatkarīgi/ privāti konsultanti.

Medicine plus icon

Klīniskās un veselības psiholoģijas darbības joma

Psihologs strādā slimnīcā, poliklīnikā, sociālajā dienestā, krīzes centrā, vai privātpraksē un veic izpēti un konsultēšanu klientiem, kuri vēlas risināt emocionālas, kognitīvas vai uzvedības problēmas, un veicinātu pozitīvu pašizaugsmi.

Briefcase icon

Darba un organizācijas psiholoģijas darbības joma

Psihologs strādā organizācijā vai privātpraksē un, izmantojot psiholoģijas metodes, pēta vai ietekmē cilvēka vai grupas uzvedību darba kontekstā.

judge gavel icon

Juridiskās psiholoģijas darbības joma

Psihologs strādā tiešā sadarbībā ar tiesību sargājošajām iestādēm, veicot psiholoģiskās izpētes un piedaloties nopratināšanās, kā arī citos ar tiesu saistītos procesos.

Chat bubble icon

Konsultatīvās psiholoģijas darbības joma

Psihologs palīdz indivīdiem risināt plaša spektra problēmas, sniedzot atbalstu par personiskajiem, attiecību, darba vai skolas jautājumiem, palīdzot uzlabot cilvēku psiholoģisko labklājību un risinot problēmas dažādās dzīves situācijās.

Medal icon

Militārās psiholoģijas darbības joma

Psihologs strādā vai profesionālā militārā dienesta virsnieks dien NBS, veic izpēti un konsultēšanu, kā arī izmanto psiholoģijas teorijas un metodes, lai pētītu militārās vides faktorus, kas ietekmē karavīru profesionālo sniegumu un kaujas spējas.

Kā iesaistīties

Latvijas Psihologu biedrība ir atvērta visiem profesionāliem psihologiem Latvijā. Lai tajā iestātos, ir nepieciešams:

  • Aizpildīt un ieskenēt biedra anketu – Iesniegums-Biedra-anketa-LPB.
  • Aizpildīta un ieskenēta (vai kvalitatīvi nofotografēta) anketa ir jānosūta uz info@psihologubiedriba.lv.
  • Iestāšanās maksa biedrībā ir Eur 5. Gada maksa ir Eur 12.

VĒLIES PIEVIENOTIES LPB?


pievienoties

LPB struktūra

Sandra Dzilna

Valdes priekšsēdētāja

Kristīne Vilka

Valdes loceklis

Jeļena Koļesņikova

Valdes loceklis

Ilze Damberga

Padomes loceklis

Edīte Kalniņa

Padomes priekšsēdētāja

Sandra Dzilna

Valdes priekšsēdētāja

Kristīne Vilka

Valdes loceklis

Jeļena Koļesņikova

Valdes loceklis

Ilze Damberga

Padomes loceklis

Edīte Kalniņa

Padomes priekšsēdētāja

LPB dokumenti

Latvijas Psihologu biedrības statūti

Skatīt

Pieteikšanās anketa

Skatīt

Latvijas Psihologu biedrības statūti

Skatīt

Pieteikšanās anketa

Skatīt

Psihologiem, kuri vēlas piedalīties supervīzijās, nepieciešāms aizpildīt iesnieguma veidlapu (pieteikuma forma) un nosūtīt visus nepieciešamus dokumentus Valdei uz e-pastu: info@psihologubiedriba.lv