Pasākumu arhīvs

Tiešsaistes seminārs: “Sporta psiholoģija Covid-19 ēnā”

  • 09.10.2021
  • 09:30 - 11:00

Pasākumu rīko: Latvijas Sporta psiholoģijas asociācija

Pasākuma datums un laiks: 09.10.2021., plkst.9:30-11:00

Par pasākumu:

Mērķis: Aktualizēt Sporta psiholoģijas attīstību un nozīmi Latvijas un pasaules
kontekstā.

Mērķauditorija: psihologi, psiholoģiskās sagatavošanas treneri, treneri, sporta ārsti
un fizioterapeiti, studējošie un citi interesenti.

Plānotais saturs: I.Simoņenkova prezentēs savu pētījumu par psiholoģiskajām prasmēm futbolā, kā futbolistu dzīvesprasmju sastāvdaļu; D.Eikena pastāstīs par aktualitātēm Pasaules Sporta psiholoģijas 2021 kongresā; Ž.Vazne pastāstīs par SpPA
darba sasniegumiem un zinātnisko pētījumu rezultātiem saistībā ar  Covid 19 ietekmi uz sportistu psihisko veselību; G.Ulme iepazīstinās ar zinātniskajiem pētījumiem, saistībā ar rekreāciju kā līdzekli iekšējā līdzsvara saglabāšanai. L.Lapiņa, A.Dombrovskis, P.Egle, V.Korņejeva, kā arī pārējie klātesošie  asociācijas biedri, sniegs atbildes uz interesentu uzdotajiem jautājumiem.

Norises vieta un formāts: Zoom tiešsaistes platforma

Maksimālais apmeklētāju skaits: 50

Informācija par pieteikšanos: 

Semināra pievienošanās saite programmā Zoom: https://us06web.zoom.us/j/81928016841?pwd=d3BqSUx5eU1vUDdERndJS2lLOEpsQT09

Sanāksmes ID nr.: 819 2801 6841

Parole: 982588

Kontaktinformācija: Profesore Žermēna Vazne, tālr.29282014

Nav Gaidāmo pasākumu