Pasākumu arhīvs

Droša tehnoloģiju lietošana bērniem

  • 07.10.2022
  • 09:00 - 09:40

Pēdējo gadu laikā aizvien jaunu modernu tehnoloģiju attīstība un pakalpojumu pieejamība ir veicinājusi plašāku dažādu tehnoloģiju pielietojumu ikdienā. Tās izmanto ne tikai pieaugušie darbā un brīvajā laikā, bet arī bērni – saziņai, izklaidei, kā arī mācībām. Līdz ar tehnoloģiju attīstību pieaug arī dažādi ar šo mobilo ierīču lietošanu saistītie veselības riski, kuri var negatīvi ietekmēt bērnu un jauniešu veselības rādītājus – fizisko un psihoemocionālo veselību, miega kvalitāti un ilgumu u. c., kas ilgtermiņā var radīt dažādas hroniskās slimības un atkarību riskus.

Galvenie sarunas temati:

  • Rekomendācijas ekrānlaika ierobežojumiem un drošai, veselībai nekaitīgai moderno tehnoloģiju lietošanai bērniem
  • Moderno tehnoloģiju ietekme uz bērnu veselību
  • Procesu atkarība no modernajām tehnoloģijām
  • Mobilās ierīces un elektromagnētiskais lauks
  • Drošība internetā un potenciālie riski

Veselības inspekcija – Šarlote Hāznere. Organizē RSU Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra

Nav Gaidāmo pasākumu