Pasākumu arhīvs

Dzīvesveids un veselīga kognitīvā novecošanās: simpozijs

  • 14.10.2022
  • 13:00 - 15:00

Asist. K. Šneidere, Asoc. prof. A. Stepens

Pasaules Veselības organizācija prognozē, ka jau 2050. gadā gados vecāku pieaugušo skaits sasniegs 22 % no pasaules populācijas, tādēļ posms no 2021. līdz 2030. gadam ir izsludināts par Veselīgas novecošanās desmitgadi, mudinot valsts, zinātniskās, profesionāļu un privātā sektora institūcijas uz vienotu sadarbību novecošanās radīto seku mazināšanā.

Šajā simpozijā tiks prezentēti RSU veikto pētījumu rezultāti veselīgas novecošanās kontekstā, iepazīstinot klausītājus ar jaunu rīku ilgtermiņa fizisko aktivitāšu izpētē, kognitīvo procesu skrīninga instrumenta adaptācijas procesu, kognitīvo rezervju nozīmi novecojoties, kā arī ar to, ko varam ieraudzīt magnētiskās rezonanses attēlos veselās un jaunās smadzenēs. Simpozijā ar stāstījumu par demenci piedalīsies arī asoc. prof. dr. Ainārs Stepens.

Sīkāka informācija: https://www.rsu.lv/psihologijas-dienas-2022

Nav Gaidāmo pasākumu