Pasākumu arhīvs

Individuāla, bezmaksas konsultācija “15 minūtes ar psihologu”

  • 06.10.2023 - 13.10.2023
  • 00:00 - 23:59

Tiešsaistē, platformas ZOOM formātā

Individuāla, bezmaksas konsultācija “15 minūtes ar psihologu”

 Iespēja īsai konsultācijai vai sarunai ar psihologu, lai saņemtu ievirzi grūtību, problēmsituāciju gadījumā, kā arī uzdotu sev interesējošos jautājumus par psihologa profesiju 

 

(Aicināti visi interesenti, tajā skaitā psiholoģiju studējošie, kā arī interesenti psiholoģijas studiju uzsākšanā)

 

Psihologi 

 Mg. psych. Zane Gulbe

 Rīgas Stradiņa universitātes doktorante, sertificēts klīniskais un veselības, izglītības un skolu psihologs

Profesionālajā darbībā pieredze psiholoģiskās palīdzības sniegšanā bērniem, pusaudžiem, jauniešiem un pieaugušajiem dažādu psiholoģisko grūtību gadījumos

Konsultācijas valoda: latviešu

Pieteikšanās konsultācijai – lvpasociacija@gmail.com

 

 Mg. psych. Darja Kostrova 

Sertificēts klīniskais un veselības psihologs

Profesionālajā darbībā pieredze psiholoģiskās palīdzības sniegšanā krīzes situācijās, kā arī veselības problēmu pēc avārijas, pēc nelaimes gadījumiem, kā arī citos ar rehabilitācijas procesu un veselības sekmēšanu saistītajos gadījumos

Konsultācijas valoda: latviešu, krievu

Pieteikšanās konsultācijaidarjak.psy@gmail.com

Nav Gaidāmo pasākumu