Pasākumu arhīvs

Mūsdienu tendences psiholoģiskajam atbalstam

  • 07.10.2022 - 08.10.2022
  • 00:00 - 00:00

PhD Lara Lagutina

PhD Lara Lagutina ir Junga skolas analītiķe un klīniskā psiholoģe ar specializāciju darbā ar traumām, īpaši, kas veidojušās agrīnājā pieredzē attiecībās ar vecākiem vai aprūpētējiem. Lara ir Analītiskās Psiholoģijas žurnāla (Journal of Analytical Psychology) redaktore, kā arī analītisko apmācību programmas vadītāja Analītiskās Psiholoģijas biedrībā (The Society of Analytical Psychology) Londonā. Viņa strādā pilna laika privātpraksē Londonā.

PhD Christian Martin Gerhard Stierle

Filipa universitātē (Vācijā) ieguvis maģistra grādu psiholoģijā un Mārtiņa Lutera Halles-Vitenbergas universitātē (Vācijā) ieguvis doktora grādu psiholoģijā. C.Stierle ir sertificēts KBT psihoterapeits, kā arī apguvis uz līdzjūtību vērsto terapiju un ieguvis izglītību saistībā ar traumu fokusētu terapiju. Freseniusas universitātes/Hamburgas profesors, šobrīd arī ir Rīgas Stradiņa universitātes Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras viesprofesors. Strādā ar obsesīvi kompulsīviem traucējumiem, kā arī ar uz līdzjūtību vērstu terapiju. Izstrādāti pētījumi par tēmām – KBT, kauns, riebums.

7.oktobrī 10:00-13:00 ; 14:00-17:00 (1. auditorija, Dzirciema iela, 16, Rīga, 2.stāvs).

8.oktobrī 09:00-12:00 ; 13:00-16:00 (Hipokrāta auditorija, Dzirciema iela, 16, Rīga, 2.stāvs).

Lekcijas veido divas daļas. Pirmajā daļā būs iespēja iepazīties ar šodienas psiholoģijas aktuālākajām tēmām – hroniska stresa pārvarēšanas stratēģijām, vitalitātes resursiem, īpaši uzsverot līdzjūtību pret sevi. Pamatojoties uz mūsdienu kognitīvi biheiviorālās terapijas virziena pētījumiem, tiks aplūkota to nozīme ikviena cilvēka personīgajā un profesionālajā dzīvē, kā arī būs iespēja uzzināt par praktiskām metodēm pielietojumam gan ikdienā, gan profesionāli. Otrajā daļā ir iekļautas lekcijas un nodarbības, kurās tiks apskatīts darbs ar sapņiem, akcentējot to nozīmes apzināšanos un attīstot simbolisko domāšanu, sekmējot traumas simbolisma izpratni un izpratni par sapņu interpretāciju dažādās dimensijās. Lekciju un nodarbību saturs ietver arī tēmas, kas saistītas ar paralēlēm starp sapni un ķermeni, sinhronitāti, neapzinātiem komunikācijas veidiem. Uzmanība tiks veltīta arī darbam ar iniciācijas sapņiem, bērnības sapņiem, pārneses, kontrapārneses sapņiem u.c.

Šīs zināšanas un praktiskās ievirzes, kuras būs iespējams piedzīvot ļoti pieredzējušu profesionāļu vadībā, noderēs ikvienam profesionālim, kurš strādā ar cilvēkiem.

Nav Gaidāmo pasākumu