Pasākumu arhīvs

Psihologa kompetences pirmskolas bērnu psiholoģiskajā izvērtēšanā, atzinumu sagatavošanā un konsultēšanā

  • 20.10.2020
  • Valmieras Gaujas krasta vidusskola-attīstības centrs Jumaras iela 9 Valmiera
  • 14:00 - 18:00
  • 2

Pasākumu organizē un vada psiholoģe, mg.psych. Līga Bluķe.

Pirmskolās vecāki ir maz informēti par nepieciešamību izvērtēt bērna prasmes, spējas gan emocionāli, gan intelektuāli.

Esmu paredzējusi sniegt individuālas konsultācijas par pirmskolas bērnu psiholoģisko izvērtēšanu, atzinumu sagatavošanu un konsultēšanu īpaši bērnu vecākiem. Taču arī pedagogiem sniegšu atbalstu un izglītojošu informāciju par nepieciešamību runāt ar vecākiem par bērna agrīnu psiholoģisku izvērtēšanu.

Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 29470422.

 

Nav Gaidāmo pasākumu