Pasākumu arhīvs

Digitālo tehnoloģiju pielietojums psiholoģijā

  • 09.10.2023
  • 17:30 - 18:15

Tiešsaistē, platformas ZOOM formātā interaktīvs seminārs (bezmaksas dalība)

“Digitālo tehnoloģiju pielietojums psiholoģijā”

Digitālie rīki: CReal un EMORI

Iespēja uzzināt par rīku idejas rašanoskoncepciju, t.s. pētniecisko ietvaru, kā arī rīku demonstrācija un praktiskā izmēģinājuma iespēja dalībniekiem 

Vadītāji 

Mg. paed. Marta Lillā 

Sertificēta supervizore un sabiedrības veselības speciāliste

Profesionālajā darbībā uzkrāta pieredze veselības aprūpē un tās koordinēšanā. Veikts izglītojošs darbs, vadot lekcijas veselības veicināšanas un slimību profilakses jomā. Tiešsaistes lietotņu izstrāde darbam konsultējošajās profesijās

(Digitālais rīks: CReal – lietotne psihologiem darbam tiešsaistē, ar mērķi veicināt klientu spēju apzināties, nosaukt un atpazīt emocijas)

 

Mg. psych., Mg. socElīna Ieva Smule 

Rīgas Stradiņa universitātes doktorante, reģistrēts klīniskais un veselības psihologs, sabiedrisko attiecību specialists, koučs

Pētniecības starpdisciplinārā interese: Sabiedrības labbūtību veicinošo diģitālo rīku izstrāde profesionāļu komandā

(Digitālais rīks EMORI)

Reģistrācija semināram – pieejama šeit

Nav Gaidāmo pasākumu