Pasākumu arhīvs

Seminārs: “Kaitējoša seksuāla uzvedība bērnu vidū: ieraudzīt un palīdzēt”

  • 12.10.2021
  • 18:00 - 19:30

Pasākumu rīko: Centrs Dardedze

Vadītāji: Līga Redliha, Mg.psych., psihologs-pārraugs, KBT terapeite;
Sindija Dziedātāja, Mg.psych.

Pasākuma datums un laiks: 12.10.2021. plkst. 18:00-19:30

Par pasākumu:

Kaitējoša seksuāla uzvedība (KSU) ir bērnu seksuāla rakstura izteikumi vai darbības, kas neatbilst viņu vecumposmam un var nodarīt kaitējumu pašam vai citiem bērniem. Mūsu pieredze un citās valstīs veiktie pētījumi rāda, ka bērns ar šādu uzvedību signalizē par kādu dziļāku problēmu, taču, sastopoties ar šīm situācijām, pieaugušie sastopas ar dažādiem izaicinājumiem. Kaitējoša seksuāla uzvedība bērnu starpā kļūst par arvien aktuālāku problēmu un šādās darbībās sāk iesaistīties arvien jaunāka vecuma bērni. Pandēmijas laikā bērni ļoti daudz laika pavada viedierīces, kur, nekontrolējot saturu, pieejama arī vecumam neatbilstoša, kā arī seksualizēta informācija. Praksē novērota bērnu pastiprināta interese par pornogrāfiju un tālāko kaitējumu, ko tā rada.
Pēdējos gadus “Centrs Dardedze” daudz laika veltījis šīs problēmas izpētei, plāno pakalpojumus, apmāca speciālistus, tāpēc šajā pasākumā vēlamies dot zināšanas, dalīties pieredzē un informēt:
* Kā atšķirt normālu bērna seksualitātes attīstību no kaitējošas seksuālas uzvedības?
* Kā tas notiek – kādas ir tipiskas KSU situācijas?
* Risks nereaģēt: kāpēc KSU nedrīkstam atstāt bez ievērības un kādas sekas tā var radīt?
* Risks pārreaģēt: kādas emocionālas reakcijas mēdz rasties vecākiem un speciālistiem, atklājot KSU gadījumus? Kāpēc dusmošanās, sods, kaunināšana un vainošana nepalīdzēs?
* Kā reaģēt un kā palīdzēt? Kāpēc KSU gadījumā ir svarīgi sniegt palīdzību gan upurim, gan pāridarītājam, gan arī viņu ģimenēm?

Mērķauditorija: psihologi, psiholoģijas studenti, terapeiti, sociālie darbinieki un soc.darba studenti, bāriņtiesu darbinieki, kā arī citi interesenti.

Norises formāts un vieta: klātienē TIKAI ar sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas sertifikātu. Adrese: Cieceres iela 3a, Rīga

Maksimālais apmeklētāju skaits: 20

Informācija par pieteikšanos: e-pastā – info@centrsdardedze.lv, rakstot vārdu, uzvārdu un organizāciju, kas pārstāvēta.

Kontaktinformācija: 67600685; 29556680

Nav Gaidāmo pasākumu