Pasākumu arhīvs

Seminārs: “Seksualitātes pētījumi psiholoģijā”

  • 16.10.2021
  • 17:00 - 18:30


Pasākumu rīko:
LU psiholoģijas nodaļa kopā ar “Papardes Zieda” jauniešu grupu

Vadītāja: Psiholoģijas nodaļas vadītāja asociētā profesore Ieva Stokenberga, Dr. psych.

Pasākuma datums un laiks: 16.10.2021. plkst. 17:00

Pasākuma ilgums: 90 min

Par pasākumu:

Mērķis: veicināt LU studentu iesaisti cilvēka seksualitātes pētniecībā
Mērķauditorija: klātienē – LU studenti, absolventi un citi interesenti, kuri uzrāda
sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu. Attālināti – visi interesenti.

Ievads
Pasaules Veselības organizācija (PVO) raksturo seksualitāti kā būtisku dzīves aspektu, kurš visa mūža garumā ietver dzimumu, dzimuma identitāti, orientāciju, baudu, erotiku, tuvību un bērnu radīšanu (WHO, 2006). Seksualitāte tiek piedzīvota vairākās dzīves jomās, piemēram, domās, fantāzijās, vēlmēs, uzskatos, attieksmē, vērtībās un attiecībās (WHO, 2006). Turklāt seksualitāte ir daļa no seksuālās un reproduktīvās veselības, kas nenozīmē tikai seksuāli transmisīvo slimību (STS) neesamību, bet gan fiziskās, emocionālās, garīgās un sociālās labklājības stāvokli kopumā (WHO, 2006). Lai gan seksualitāte ir svarīga mentālās un
fiziskās veselības komponente, to svarīgi ietekmē arī sociālie, ekonomiskie, politiskie, kultūras, juridiskie, vēsturiskie un reliģiskie faktori un to mijiedarbība (WHO, 2006). Šī iemesla dēļ ar seksualitāti saistīti jautājumi sabiedrības līmenī ir nereti uzskatīti par taboo tematiem (Lucas & Fox, 2018).

Zinātnes apakšnozare, kas aktīvi pēta dažādus ar seksualitāti un seksuālo veselību saistītus jautājumus ir psiholoģija. Tomēr mūsdienās psiholoģiskās pētniecības sektorā nereti ir vieglāk iegūt finansējumu vairāk uz biomedicīnu balstītiem pētījumiem, piemēram, STS, nekā pētījumiem saistībā ar fundamentāliem seksualitātes jautājumiem, piemēram, seksuālo uzbudinājumu (Benson, 2003). Tomēr tieši psiholoģijas nozarei un pētījumiem ir potenciāls izskaidrot vairākas seksualitātes komponentes, piemēram, seksuālās fantāzijas un seksuālo apmierinātību (Dosch et al., 2016). Raugoties soli tālāk, psiholoģijas nozares pētījumu rezultāti var ietekmēt izglītību, ko cilvēki saņem gan pamatizglītības, gan augstākās izglītības līmenī, kā arī ietekmēt konsultējošo psihologu stratēģijas (Mollen et al., 2020; Fassinger, 2000).

Šis seminārs tiek rīkots, lai veidotu padziļinātāku ieskatu psiholoģijas pētījumos saistībā ar seksualitāti. Kā arī, ar mērķi popularizēt seksualitātes tēmu un veicināt studentu, profesionāļu un citu interesentu iesaisti šīs tēmas pētīšanā.

Pasākuma norise (klātienē un attālināti):
1. 3 prezentācijas ~ 30 min
a. Dalībnieki prezentē savus bakalaura/maģistra darbus.
b. Jautājumi no auditorijas.
2. “Papardes zieds” aktivitāte ~ 15 min
a. “Ice-breaker” aktivitāte ar mērķi “pamodināt” publiku.
3. Atklāta paneļdiskusija (prezentētāji + I. Stokenberga+ I. Ķelle) ~ 45 min
a. Prezentētāju un ekspertu diskusija: Kāpēc psiholoģijas, pedagoģijas un citās studiju programmās būtu nepieciešams runāt par cilvēka seksualitāti?
b. Jautājumi no auditorijas (būs iespēja uzdot jautājumus menti.com)

Prezentētājas:
● Jekaterina Kalēja: “Skolotāju zināšanu, komforta izjūtas un attieksmes pret seksuālo izglītību saistība ar pārliecību par savu spēju veikt seksuālo izglītību”;
● Lita Bella Laugale: “Internalizētās homonegativitātes un sevis pieņemšanas saistība ar dažādiem orientācijas atklāšanas aspektiem neheteroseksuāli orientētiem indivīdiem”;
● Aiva Ustāne: “Seksuālās sevis atklāšanās, seksuālā kontakta biežuma un seksuālās apmierinātības saistība pieaugušo vecumā”

Norises vieta un formāts: klātiene (Rīga, Imantas 7. līnija – 1,3. stāvs, 325. telpa, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte), vienlaikus tiešsaistes translācija ar Zoom platformas starpniecību.

Maksimālais apmeklētāju skaits: klātienē – 60 cilvēku, attālinātā versijā – 100 cilvēku.

Informācija par pieteikšanos: reģistrēšanās forma (aptauja) šeit – https://forms.gle/qBmGcjSuGoe5ErBv9
Tiem, kuri būs norādījuši, ka vēlas pieslēgties attālināti, nosūtīsim aktīvu Zoom saiti uz pasākuma translāciju.
Links uz Facebook pasākumu: https://fb.me/e/22pyInup9

Kontaktinformācija: ieva.stokenberga@lu.lv

Nav Gaidāmo pasākumu