Pasākumu arhīvs

Tiešsaistes seminārs: “Supervīzija kā resurss pedagogam ikdienas darbā”

  • 14.10.2021
  • 14:00 - 15:00

Pasākumu rīko: Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs

Pasākumu vada: Līga Vaite, direktores vietniece izglītības jomā, supervizore, geštaltterapeite, Mg.paed.

Pasākuma datums un laiks: 14.10.2021. plkst. 14.00-15.00

Par pasākumu: Pandēmijas laiks ir nesis lielus izaicinājumus ne vien skolēniem un viņu ģimenes locekļiem, bet arī atbalsta personālam un pedagogiem. Pedagogi paši atzīst, ka ir nepieciešams intensīvs atbalsts, lai neizdegtu un spētu sniegt kvalitatīvu atbalstu skolēniem, taču ikdienas darbā ne vienmēr ir iespējams saņemt kvalitatīvu atbalstu. Latvijas skolās pagaidām vēl nav pietiekami daudz zināšanu un pieredzes supervīzijas kā metodes izmantošanai atbalsta sniegšanai pedagogiem; šis piedāvājums tiek uztverts ar aizspriedumiem un šaubām.
Pasākuma mērķis: sniegt informāciju par supervīzijas kā atbalsta sistēmas iespējām, informējot pedagogus par iespēju profesionāla supervizora vadībā analizēt savas personiskās un profesionālās problēmas un vajadzības, nospraust individuālās darbības mērķus, atrast resursus kvalitatīvai darba veikšanai.
Mērķauditorija: izglītības iestāžu pedagoģiskie darbinieki.

Norises vieta un formāts: Zoom tiešsaistes vide

Maksimālais apmeklētāju skaits: 70

Informācija par pieteikšanos: pieslēgšanās semināram izmantojot linku: https://zoom.us/j/93144306318?pwd=bnY0blVPeTJ0M1pkdzBOcFE4SURqUT09 . Dalībnieki lūgti uzdot jautājumus gan tiešsaistes laikā, gan pirms tam, atsūtot tos uz epastu attistibas.centrs@valmiera.edu.lv

Kontaktinformācija: Daiga Ramata, tel.26423136.

Nav Gaidāmo pasākumu